Kiedy warto stosować przeciski pneumatyczne?

Układanie sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, czy też telekomunikacyjnych to dość złożony problem. Oczywiście jest on niewielki, jeśli dana sieć ma zostać ułożona w miejscu wolnym od zabudowy i infrastruktury drogowej, takiej jak chociażby utwardzone nawierzchnie. Wtedy po prostu wystarczy wykonać odkrywkowy wykop, po czym ułożyć dane przewody na pożądanej, zgodnej z projektem, głębokości, a następnie przykryć ponownie wykop warstwą ziemi. Nie zawsze jednakże jest to możliwe.

Wykop nie wszędzie

Problem pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy układa się nową sieć w miejscu, w którym istnieje infrastruktura drogowa, chociażby w postaci nawierzchni. A trzeba tutaj pamiętać, że żaden zarządca drogi nie zgodzi się na zniszczenie nawierzchni. Podobny problem pojawia się przed wykonawcami w momencie, gdy do istniejącej już w zagospodarowanym terenie sieci, np. kanalizacyjnej, należy podłączyć nowego użytkownika. Wtedy żadne wykopy nie wchodzą w grę.

Pozostaje więc jedno rozwiązanie, jakim są przeciski pneumatyczne. Metoda ta, choć na pozór skomplikowana, jest dość prosta do wykonania, choć wymaga skorzystania ze specjalistycznego urządzenia. Popularny „kret”, bo tak potocznie określa się przebijak pneumatyczny, który wykorzystywany jest do wykonywania przecisków, jest urządzeniem o napędzie pneumatycznym, które w bezinwazyjny sposób dokonuje przejścia przez dany obszar gruntu na wskazanej głębokości, bez konieczności wykonywania wykopów.

Sprężarka i kret dają efekty

Oprócz przebijaka w skład zestawu do przecisków wchodzi także potężna sprężarka spalinowa, o dużej mocy, która umożliwia wprawienie przebijaka w jego specyficzny, miarowy i powtarzalny ruch, dzięki któremu posuwa się do przodu tworząc przestrzeń, w której możliwe jest układanie przewodów lub rur danej sieci. Nie trzeba dodawać, że w znacznym stopniu ułatwia to całość takiego procesu.

Warto więc podkreślić, że przeciski pneumatyczne znajdą zastosowanie przede wszystkim do prac, prowadzonych w obrębie pasa drogowego dróg publicznych i wszelkich utwardzonych nawierzchni, pod którymi mają zostać ułożone pożądane sieci. Bez wykorzystania przecisku niezbędne byłoby każdorazowe rozbierania co najmniej części nawierzchni w miejscu wykonywania tego typu prac, a następnie – po ich zakończeniu – każdorazowe ich odtwarzanie.

Nie wpłynęłoby to ani na szybkość prowadzenia prac, ani tym bardziej na stan danej drogi. Skorzystanie z przecisków pneumatycznych jest więc doskonałym rozwiązaniem, które umożliwia płynne i sprawne dokonywanie prac sieciowych, w zgodnym współdziałaniu z zarządcą danej drogi lub terenu.